ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑

ติดต่อเรา

ที่อยู่ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
ทางโทรศัพท์โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๑๑๒ - ๔
ทางอีเมล์แอดเดรส
ผู้บริหาร : ดร.รอง ปัญสังกา (ผอ.สพป.เลย ๑)
งานนิติกร : เจ้างหน้าที่นิติกร (สพป.เลย ๑)