Please select To the mobile version | Continue to access the desktop computer version
| |

ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑

 Forgot password?
 ลงทะเบียน
Search
View: 1353|Reply: 2

โครงการพัฒนาระบบสำนักงานยุคใหม่ (Smart Office)

[Copy link]
Post time: 2015-8-31 15:52:36
| Show all posts |Read mode
ชื่อโครงการ        พัฒนาระบบสำนักงานยุคใหม่ (Smart Office)
ลักษณะโครงการ                โครงการใหม่
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นายมณฑล  พร้อมสันเทียะ
ระยะเวลาดำเนินการ           กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558

หลักการและเหตุผล
สำนักงานยุคใหม่หรือที่เรียกกันว่า Smart Office หรือ Fun Office นั้น เป็นสำนักงานรูปแบบใหม่ที่ผ่านกระบวนการคิด และการออกแบบอย่างใส่ใจ เพื่อสร้างความสุขในการทำงานให้กับบุคลากรทุกระดับในสำนักงานโดยเฉพาะ อีกทั้งยังรวมเอาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นในสำนักงานให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวกและคล่องตัว และการที่พนักงานสามารถนั่งทำงานตรงไหนก็ได้ตามต้องการ โดยมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone เป็นอุปกรณ์ในการทำงาน  ภายในสำนักงานจะมีมุมต่างๆ ที่เหมาะสมกับบรรยากาศที่บุคลากรต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมุมกาแฟ มุมสงบสำหรับงานที่ต้องการสมาธิเป็นพิเศษ รวมถึงพื้นที่ประชุมที่ตอบสนองการใช้งานหลากรูปแบบ ซึ่งทุกพื้นที่จะมีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่เอื้อต่อการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
แนวคิดสำนักงานยุคใหม่ (Smart Office) เป็นหลักการการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยเริ่มจากตัวบุคลากรในสำนักงานเอง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีทักษะความรู้หรือความชำนาญเป็นของตัวเองอยู่แล้ว  ซึ่งเป็นความรู้ที่ซ่อนอยู่ภายในเรียกว่า “Tactic Knowledge”  จะปรากฏออกมาเมื่อบุคลากรเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ และในระหว่างปฏิบัติงานจะทำให้เกิดทักษะความรู้อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ซึ่งทำให้บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ติดตัวมากขึ้น และเมื่อนำมาประยุกต์เป็นความรู้ใหม่ เรียกว่า “Explicit Knowledge”  จะกลายเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา ส่งผลให้สำนักงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด
จากแนวคิดและหลักการดังกล่าว เพื่อพัฒนามาตรฐานสำนักงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ได้ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาสำนักงานยุคใหม่ (Smart Office) ดังนี้
1)        การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware)
-        ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Network System)
-        ระบบโครงข่ายอุปกรณ์แม่ข่าย (Server System)
-        ระบบโครงข่ายการสื่อสารโทรศัพท์ (Telephone)
-        ระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด
-        ระบบถ่ายทอดสดโทรทัศน์ (Television)
2)        การพัฒนาโปรแกรม (Software)
-        โปรแกรมบริหารจัดการสำนักงาน
-        โปรแกรมติดต่อสื่อสาร
3)        การพัฒนาบุคลากร (People ware)

วัตถุประสงค์
  • เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  • เพื่อพัฒนาโปรแกรม (Software) ด้านการติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  • เพื่อพัฒนาบุคลากร (People ware) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้มีความรู้ในการเข้าใช้งานระบบสำนักงานยุคใหม่ (Smart Office)http://itec.loei1.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education Center : itec)
http://www.loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (Loei Primary Educational Service Area Office 1)
Reply

Use magic Report

 Author| Post time: 2015-8-31 16:47:53
| Show all posts
ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบกล้องวงจรปิด ชื่อ Watashi
2017-03-06_20-11-06.png

http://itec.loei1.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education Center : itec)
http://www.loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (Loei Primary Educational Service Area Office 1)
Post time: 2017-3-6 20:14:59
| Show all posts
ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบกล้องถ่ายทอดสดห้องประชุมเทพบุญเติม
2017-03-06_20-03-27.png

  • for Androie  เปิดค้นหาและติดตั้งผ่าน Play Store
  • for iOS เปิดค้นหาและติดตั้งผ่าน App Store


Reply Support Not support

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | ลงทะเบียน

Points Rules

ประวัติการแบน|ติดต่อเรา|ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑  

2017-8-18 10:14 GMT+7 , Processed in 0.092735 sec., 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

Release 20141225, © 2001-2017 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 441, © 2009-2017 netdepviet.org

Quick Reply To Top Return to the list